ANBI
In Nederland is de Odini Malawi Stichting met ingang van 1 januari 2009
geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling.
EBAN rekeningnr: NL42INGB0009522918

Financiele Jaarverslagen t/m 2016, klik hier