ANBI
In Nederland is de Odini Malawi Stichting met ingang van 1 januari 2009
geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling.
EBAN rekeningnr: NL42INGB0009522918.

Nieuwsbrief 26, december 2018, klik hier
Financiele verslagen, klik hier