ANBI
In Nederland is de Odini Malawi Stichting met ingang van 1 januari 2009
geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling.
EBAN rekeningnr: NL42INGB0009522918.

Financieel jaarverslag (2021), klik hier

Laatste nieuwsbrieven, klik hier